Efter jullovet började eleverna på Valstaskolan använda mobilappen Periscope. Skolan har en IT-policy att man inte ska fotografera eller filma någon utan den personens tillåtelse. Periscope användes till just det, och lärarna hade en diskussion och pratade sedan med eleverna.

Men SO-läraren och IT-pedagogen Mikael Larsson såg också en chans att genom Periscope visa eleverna att lärarna har uppmärksammat den nya appen och samtidigt testa en ny undervisningsform.

– En lärare var sjuk, men jag skulle ha ­samma lektion och tänkte att man kunde använda Periscope för att filma genomgången. Jag var i ett klassrum med min klass och i klassrummet bredvid var den andra klassen som lyssnade genom Periscope. Det fungerade jättebra och är en kul grej, säger han.

Artikelbild

| Jemima Tshibwabwa. ­”Läraren vet inte om ­eleverna lyssnar”.

Han filmade inga elever under sin genomgång, utan endast sig själv. I framtiden kan han tänka sig att utforma uppgifter där eleverna exempelvis kan använda sig av Peri­scope för att visa hur de arbetar i ett projekt eller gör en presentation.

– Jag tror att det är ett bra sätt att använda sig av digitala verktyg i under­visningen. Eleverna kan visa sina presentationer för föräldrarna och dem som är hemma, av olika skäl, behöver inte missa lektioner och genomgångar, säger han

Bland eleverna finns olika åsikter om Periscope i undervisningen.

– Jag tycker det är en bra app och verkar bra att ha lektion genom Periscope, så kan man ha hörlurar och lyssna, i stället för att alla är stökiga som på en vanlig lektion, säger Bakr Hussein, 15 år.

Artikelbild

| Bakr Hussein. ”Genom Periscope så kan man ha hörlurar och lyssna”.

– Det är en intressant app att kunna kommunicera med andra, men tror inte det är så bra att undervisa genom för att läraren inte vet om eleverna lyssnar, säger Jemima Tshibwabwa, 14 år.

Mikael Larsson ser att det uppstår problem med applikationen på skolan.

Artikelbild

– Det förekommer kränkningar och andra dumheter på Periscope. Vi har en del problem. Förhållningssättet måste vara att det inte ska få störa möjligheten till lärande.

Men lösningen är inte att helt förbjuda användandet, menar han.

– Det är den verklighet som vi lever i. Det är ett uppdrag för skolan, lärare och föräldrar att informera om att man måste tänka på vad man delar. Som en kollega sa, föräldrar måste börja ”nätvandra”, ut­över att nattvandra, för att ­hålla koll och prata med sina barn om hur de ska bete sig på internet, säger han.