En 31-årig man slog till två gånger i en butik i januari. Först stal han parfymer till ett värde av nästan 11 000 kronor, och dagen därpå var han tillbaka på Arlanda flygplats och stal igen till ett värde av över 10 000 kronor. Han är tidigare ostraffad så Attunda tingsrätt tror inte att han kommer att återfalla i brott. Påföljden stannar därför vid villkorlig dom.

En annan tjuv, 23 år gammal, slog till under samma månad och stal parfym till ett värde av nästan 3000 kronor. Påföljden blev även där villkorlig dom.

En 46-årig tjuv hade inte samma tur och fick två månader i fängelse. Hon stal parfym och cigaretter till ett värde av nästan 12000 kronor i februari.

Det framgår att hon vid upprepade tillfällen dömts för tillgreppsbrott och hon blev även dömd för stöld till åtta månaders fängelse i fjol. Attunda tingsrätt finner att det finns risk att hon om hon försätts på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet.