En elektrisk lastbil kommer att köra fram och tillbaka på en väg med en total sträcka på 20 kilometer, varav två kilometer elektrifieras. Lastbilen kommer att transportera gods för Postnords räkning.

– Det blir tio till elva turer om dagen, säger NCC:s affärsutvecklingschef Hans Säll.

NCC är ansvarig för kommunikation, marknad, anläggningsjobb, drift och underhåll.

Artikelbild

| ABT:s projektchef Fabian Wrede och NCC:s affärsutvecklingschef Hans Säll visar en lastbil som drivs med el.

Projektet, som heter eRoadArlanda, är en del av Trafikverkets innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Tekniken bygger på så kallad konduktiv teknik med en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan via en kontaktarm. Nästan som en leksaksbilbana i storformat.

NCC och Elways, som har varit drivande i Sverige för metoden, började samarbeta redan 2011. År 2013 startade en upphandlingsprocess med elva olika leverantörer som ville bygga elvägar. Två år senare valdes två ut: Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg.

Rosersbergs Utvecklings AB testar tekniken med elskena i vägbanan.

Region Gävleborg testar en annan teknik där en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Det försöksprojektet invigdes förra året på E16 utanför Gävle.

Artikelbild

Ett antal företag gick ihop för att förverkliga eRoadArlanda, bland annat ABT, Sigtuna kommun, Kilenkrysset, Vattenfall och KTH.

– ABT håller på med schakt och schaktbilar. NCC är vår största kund. Vi är med i projektet eftersom vi jobbar mycket med miljö. Det är en miljötung bransch, men vi försöker vara miljövänliga. Då är detta ett spännande projekt där vi kan bidra med vår kunskap kring transporter, säger ABT:s projektchef Fabian Wrede.

Enligt honom används ren el för detta projekt, vilket är unikt.

– Elbilar som Tesla finns ju redan idag. Man kan köra 30–50 mil med dem. Sedan måste man stoppa in en sladd i ett vägguttag och ladda bilens batterier, och det tar lång tid att ladda dem. Men eRoadArlandas elektriska lastbil som går på ren el laddas medan den körs på elvägen.

Lastbilen i fråga är av märket DAF på 18 ton och med 300 hästkrafter. Bilen kan lasta 6,5 ton, och toppfarten beräknas till 80 kilometer per timme.

De räknar med en kostnad på cirka fem miljoner kronor per kilometer i färdigt skick.

– Allt vi gör nu är prototyper. Men om man ska nu bygga ut elvägar på de stora vägarna, som Europa- och riksvägarna, är det ungefär 20 000 kilometer av de cirka 500 000 kilometer vägar som finns i Sverige som är möjliga att bygga elväg på, säger Hans Säll.

Det skulle i sådana fall bli en engångskostnad på ungefär hundra miljarder kronor.

– Drift och underhåll kommer inte bli så mycket. Och jämfört med det vi importerar i fossila bränslen till Sverige, för 60 miljarder kronor per år, så är kostnaden inte så stor.

Hur långt har ni kommit nu inför invigningen?

– En lastbil är klar. Anläggningsjobbet är snart klart. Riskanalysen kommer. Vi har gjort olika tester, men inte på allmän väg än, säger Fabian Wrede.

Och redan nu, långt före invigningen, finns ett stort intresse för elvägen mellan Rosersberg-Arlanda. Indiens transportminister, en europeisk forskargrupp på 50 personer, samt delegationer från Italien och Norge har redan varit på studiebesök.

Projekt Elvägar är den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa. Den beräknas vara avslutad 2018.