Stiftelsen har bett beroendeterapeuten Carina Hult att starta verksamheten. Carina Hult arbetar i dag med missbruksfrågor hos ungdomar och vuxna i sitt eget företag, CH Consulting.

Tanken är en projektledartjänst på 50 procent.

– Men det hänger på finansieringen, så man kan hoppas att olika förvaltningar kan gå ihop och satsa på det här, säger Carina Hult.

Trygga barnen skulle kunna vara en plattform och en bas för samverkan mellan polis, socialtjänst, skola, föreningar och föräldrar. Det blir ytterligare komplement till kommunens befintliga verksamhet, enligt Carina Hult.

Extrastöd behövs, bekräftar Edit Bjurdamm, chef för individ- och familjeomsorgen på Sigtuna kommun. Sigtuna samarbetar i dag med Sollentuna och Upplands Väsby i en gruppverksamhet.

– Men vi har svårt att hjälpa de här barnen, och rekrytera till den här verksamheten. Så om det är någon frivillig förening som lyckas bättre än vi så är vi tacksamma, säger Edit Bjurdamm.

Det är fortfarande oklart när Trygga Barnen ska starta. Stiftelsen startade i Stockholm 2010. Ett delmål med stiftelsen är att få bort skammen – vi måste våga prata om det svåra.