Lokalen på 233 kvm, som nu byggs om och byggs ut, finns på Nymärsta kulle 2, till vänster om Apoteket.

– Vi omplacerar delar av kommunens verksamhet från kommunhuset till trygghetscentret som kommer fungera som både kommunalt servicecenter och lokal polis- eller trygghetsstation, säger kommunalrådet Olov Holst (M).

Trygghetsenheten bemannas av totalt tolv person, fördelat på tre medarbetare, två tillståndshandläggare (alkohol och tobak) och två budget- och skuldrådgivare. Kommunens kontaktcenter bemannar receptionen med två personer. Till det tillkommer en arbetsplats var för kommunpolisen och räddningstjänsten.

Trygghetscentret kommer också att fungera som en utgångspunkt för ordningsvakter, fältarbetare, fältassistenter och förhoppningsvis närpolis.

Den blir en plats för samverkansmöten och gemensam uppdatering av lägesbilder vid händelser.

– Invånare kan komma till receptionen med frågor relaterade till trygghet och säkerhet i kommunen, träffa några av de trygghetsrelaterade funktioner som sitter där, boka tid för rådgivning eller samtal med mera.

Enligt Olov Holst började bygget, eller ombyggnationen av den befintliga gamla banklokalen, under sommaren 2018. Trygghetscentret beräknas bli klart för inflyttning 1 december, och öppnar för allmänheten från 1 januari 2019. För hyran kommer Sigtuna kommun att betala Fastpartner 349 500 kr per år, det är ett treårskontrakt.

Läs mer:

Trygghetscenter etableras i år

Vill skapa trygghetscenter

Miljonsatsning för tryggheten