Så sent som 27 februari skrev Socialdemokraternas Gun Eriksson en insändare i tidningen om att det ”inom kort inte finns någon som är anställd som boendevärd på något av kommunens särskilda boenden: Arhem, Ärlinghem, Hemskogen och Ymer”.

Boendevärdar är personer som ansvarar för fritidsaktiviteter samt gör att brukarna får komma ut och få frisk luft. Bland annat.

Under många års tid har de varit en uppskattad resurs för brukarna på kommunens särskilda boenden.

Nu förtydligar Gun Eriksson:

– Det här baseras på ett budgetbeslut i fullmäktige i december förra året, och sedan har äldre- och omsorgsnämnden gjort sin detaljbudget och då har de dragit ned på personalkostnaderna. De menar att det finns andra på boendet som kan sköta de här sysslorna, men den som vet hur personalsituationen är på särskilda boenden och de som bor där, de vet att man inte kan lägga till de här uppgifterna också. Det kommer inte att funka, säger hon.

Även PRO Märsta har nåtts av uppgifterna och är kritiska.

– Det här har vållat stor irritation bland våra medlemmar. Boendevärdarna ger lite extra guldkant på tillvaron, som inte alltid är så himla kul. Att få komma ut i en rullstol en stund är värdefullt, säger Ulrik Wallström som är ordförande i PRO Märsta.

Enligt Karsten Bjärbo (KD), som är ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, finns inget politiskt beslut om borttagandet, utan hävdar att det är upp till var och ett av boendena att avgöra om de ska ha kvar boendevärdar, utifrån sin tilldelade budget.

– I vissa boenden kan det vara så att förvaltningen valt att lyfta in boendevärden i den ordinarie bemanningen för att sköta de primära uppgifterna. Där kan inte jag som politiker lägga mig i hur de sköter sin bemanning. Vi tar inte bort något, utan vi lägger ut ansvaret på fler i stället för en enskild person. Jag litar på förvaltningen och vill ge det här en chans, säger han.

Att brukarna fortsatt ska ha rätt till fritidsaktiviteter och frisk luft är han noga med att påpeka är viktigt.

– Det är det som vi kallar guldkant, och det måste finnas kvar. Jag skulle inte vilja bli sittande på ett rum och inte få komma ut, eller få någon sysselsättning. Självklart kommer det att vara kvar, fortsätter Karsten Bjärbo.

Så här svarar äldre- och omsorgsförvaltningens chef Kristina Holmberg på uppgifterna om de indragna boendevärdtjänsterna:

”Kommunens särskilda boenden för äldre har ett effektiviseringskrav vilket gör att vi ser över verksamheten. Förhandlingar pågår”, skriver hon i ett mejl.

I dagsläget finns fyra anställda boendevärdar, en på varje boende.

Ett besked väntas komma i början av nästa vecka.