Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Kvinnojouren Sigtuna samarbetar med konstnären Luciana Amado Sandberg i en kampanj som ska synas som affischer på olika platser i Sigtuna kommun.

– Det är tre bilder med texter som handlar om att belysa kvinnors kamp om att få sina röster hörda, att bli tagna på allvar och att bli lyssnade på, säger verksamhetsansvarig på Kvinnojouren Sigtuna.

Än idag får kvinnor ta ansvar för sin utsatthet, förklarar hon.

– I många fall ifrågasätts inte förövarna, utan kvinnorna blir ifrågasatta och får själva ta ansvar för sin utsatthet.

Kvinnojouren vill också belysa sin verksamhet.

– Vi erbjuder stöd och vägledning för människor som är utsatta för våld i olika former. Kvinnojouren uppger att det skett inte någon minskning i antalet stödsökanden genom åren.

Läs även: Krafttag mot prostitution i kommunen

Läs även: Marie kämpar mot kvinnovåld och prostitution

Läs även: Så många våldtäkter anmäldes i kommunen