Kvinnan och den åtalade mannen var ytligt bekanta sedan tidigare. Han har medgivit att de haft samlag på hotellrummet i Arlanda den aktuella natten i mars men hävdat att det var frivilligt från hennes sida. Hon hävdar att han hållit fast henne och tvingat sig på henne.

Attunda tingsrätt anser inte att det går att bevisa att det förekommit våld. Kvinnan var berusad, men graden av berusning är inte tekniskt utredd. Bevisningen i form av en övervakningsfilm på hotellet anses inte tillräcklig för att styrka att hon var så påverkad av alkohol att hon varit i en särskilt utsatt situation med begränsade möjligheter att freda sig.

Kvinnans berättelse var detaljerad och sammanhängande och framstod som självupplevd, men vissa detaljer nämndes först i det sista polisförhöret vilket gör att tingsrätten inte kan utesluta att hennes minnesbilder är mer begränsade än det först verkat som.