73,9 procent av Sigtunaborna röstade i , vilket var en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2014.

Sigtuna kommun i tidigare val haft ett sjunkande valdeltagande kommunvalet. I år var valdeltagandet störst i valdistrikt 1: Sjudargården/Prästängen/S:t Per med 88,3 procent.

I valdistriktet Tingvalla var valdeltagandet katastrofalt lågt med 49,8 procent, en minskning med 2,8 procentenheter jämfört med förra valet då Tingvalla också hade lägst valdeltagande.

Artikelbild

| Kö på Galaxskolan vid lunchtid.

För att höja valdeltagandet beslutade Sigtuna kommun att starta ett projekt med valambassadörer, men det beslutet drogs tillbaka av den styrande majoriteten efter misstankar om att ett parti skulle använda sig av valambassadörerna för egen vinning. I stället beslutade man att satsa projektpengarna för att stärka kommunens informationsavdelning inför valet. Sigtuna kommun har bland annat hängt upp affischer i tvättstugor och trapphus där valdeltagandet har varit lågt, information har också visats via digitala skärmar i matbutiker.

– Det är bra att deltagandet har gått upp, men vi är inte nöjda - och har mer att göra i områden där valdeltagandet har gått ner som i Tingvalla, Valsta centrum och södra Valsta, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör vid Sigtuna kommun.

Hon tror dock att det låga valdeltagandet kan bero på att flera invånare inte är röstberättigade i riksdags- och landstingsvalen utan enbart i kommunvalet.