Några av punkterna är mer pengar till förskole- och skolverksamheten (17 miljoner), individ- och familjeomsorgen (11 miljoner) och äldreomsorgen (22,5 miljoner).

– De här 119 miljonerna är ett resultat av ökade skatteintäkter och statsbidrag. Det är de två huvudsakliga intäkterna vi har. Befolkningen ökar och det flyttar in fler som betalar mer i skatt. Vi har dessutom fler i arbete eftersom vi befinner oss i en högkonjunktur med låg arbetslöshet, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) om hur finansieringen ser ut.

Någon skattesänkning har inte varit aktuell – utan kommunstyrelsen föreslår att årets kommunala skattesats ligger kvar för 2019.

Liksom i år innebär att det att kommuninvånare i Sigtuna sammanlagt betalar 32,08 procent per intjänad hundralapp (inklusive landstingsskatten) jämfört med 30,55 som är snittet i Stockholms län 2018.

– Vi tycker att det är viktigt att ha en låg skatt eftersom det stimulerar folk att jobba mer och att man får behålla mer i plånboken, men vi har inte ekonomin just nu för att sänka skatten. Nu går mycket pengar åt till att spara, att stärka upp kärnverksamheten och att stabilisera ekonomin. Vi måste skapa ett överskott för att klara av oförutsedda händelser och en framtida lågkonjunktur som är på gång. Det märks redan av med aviserade räntehöjningar, säger Olov Holst.

När kan en skattesänkning bli aktuell?

– Vi tror inte att det kan bli av 2020, men kanske 2021. Det beror på konjunkturutvecklingen. Vårt primära mål just nu är inte att sänka skatten, utan det är att stabilisera ekonomin och att tillföra kärnverksamheten nödvändiga resurser.

Enligt ett pressmeddelande innehåller budgeten även fortsatt arbete för ökad säkerhet samt projektet Näringslivslyftet som ska medföra ökad service, ett näringslivsråd och att underlätta för lokala företag att delta i kommunala upphandlingar. Vidare berättas att Sigtuna kommun fortsatt ska ha högt ställda miljömål och sträva efter att bli en av landets mest miljövänliga kommuner.

Det nya borgerliga styret i Sigtuna kommun består av Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Sigtunapartiet.

Budgeten väntas godkännas även av kommunfullmäktige 29 november.