Problemen har kantat lokalen i Valsta centrum där biblioteket är inrymt sedan 2014. Takläckage och avloppslukt var tidigare orsaker till att biblioteket stängdes. Även otrygghet drabbade dem under en period. Lokalen skulle därefter renoveras av fastighetsägaren och var stängd i nästan två år. Nu har personal återigen drabbats av problem på sin arbetsplats.

– Jag tycker att det är tråkigt för Valstaborna och konstigt att det inte går att få ordning på luften, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S) som på senare tid har vistats mycket i Valsta.

Biblioteket och kontaktcentret har denna gång varit stängt sedan i tisdags 10 september. När lokalen kan öppna igen är oklart. 

Många undrar nu hur det ska gå med det nya kafé som den ideella organisationen Skyddsvärnet sagt att de ska driva här tillsammans med Sigtuna kommun.

– Vi kommer att kunna öppna ändå, eftersom kafélokalen är fristående och ligger vägg i vägg med biblioteket, säger Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet.

Just nu väntar de på att kommunen ska åtgärda elinstallationerna i rummet.

– Men vi kommer vara med på Skördefesten i Valsta i morgon (lördag 14 september) för att berätta om kaféet. Sedan har vi goda förhoppningar om att kunna öppna i nästa vecka, säger Nilla Helgesson.

Två mål med Valsta kafé är att besökarna i Valsta Centrum ska uppleva en större trygghet och att de personer som arbetstränar där ska känna ökad delaktighet och inflytande i tillvaron.