Biblioteket invigdes i december 2014. 2017 stängdes den på grund av dålig inomhusmiljö. Tidningen har tidigare rapporterat om miljöproblemen på biblioteket, bland annat att det luktade illa. Nu är problemen utredda och åtgärdade.

Biblioteksverksamheten är dock fortfarande under uppbyggnad.

– Till att börja med erbjuds bibliotekstjänster, men i april kommer även ett kontaktcenter att vara på plats med kommunvägledare som kan hjälpa till med samhällsservice, säger Lars Björling, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (SfS), i ett pressmeddelande.

Sigtuna kommun har anställt en biblioteksassistent med mångspråkig kompetens. På sikt finns planer på att erbjuda bland annat läxhjälp och sagostunder.

Ett café kommer att öppna under våren.