Den 15 januari godkände Polismyndigheten att man sätter in ordningsvakter i Valsta centrum. Nästa steg blir ett första möte där man diskuterar finansieringen av ordningsvakterna. Sigtuna kommun, näringsidkare, centrumägaren och representanter från den nybildade BID, Business improvement district, deltar vid detta möte under vecka 4.

– Vi vill helst ha två ordningsvakter på heltid. I början kan det röra sig om kl 14-19 eller 14-21, men det är oklart just nu, säger Andreas Kagg Stenmalm, säkerhetssamordnare i Sigtuna kommun.

På frågan om hur ordningsvakterna ska rekryteras betonar han vikten av att få rätt personer. Det betyder att man ska göra en ordentlig bakgrundskontroll.

Ordningsvakter kan agera på plats, enligt polislagen. De kan avvisa, avlägsna och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen.

– Genom ordningsvakterna vill vi dels öka tryggheten så fler människor tar sig ut på offentliga platser, och jobba förebyggande för att upprätthålla den allmänna ordningen, samt det brottsförebyggande arbetet, säger Andreas Kagg Stenmalm.

Ordningsvakterna får endast agera på platserna de har fått lov att bevaka.

Sedan tidigare har man ordningsvakter i Märsta centrum, som Fastpartner är ansvarig för.

– Förutom Valsta centrum vill vi även omfatta Södergatan, ner till Sätuna torg som är en otrygg plats där det har varit en del händelser med attacker mot restauranger och liknande, säger Andreas Kagg Stenmalm.

På Märsta station finns redan ordningsvakter.

Snart skickar Sigtuna kommun även en ansökan om att få ordningsvakter i Sigtuna stad.

– Vår vision är att ha två bilburna ordningsvakter som ska kunna verka i alla våra ordningsvaktsområden, säger Andreas Kagg Stenmalm, säkerhetssamordnare i Sigtuna kommun.

Läs mer:

Satsar på kommunala ordningsvakter

Här brann bilarna 2017

Så många våldtäkter anmäldes i kommunen