Rapporteringarna handlar bland annat om att man inte kontaktat sjukvården och att man har förväxlat brukare, enligt Susanne Ahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sigtuna kommun.

Andra rapporteringar handlar om icke fullgjorda uppdrag, samt bristande och uteblivna insatser.

Under 2017 har Sigtuna kommun utrett 15 av dessa rapporteringar. Tio anmäldes enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I år har fem rapporteringar utretts, varav två har anmälts till IVO.

Analysen av utvecklingen 2017 jämfört med 2018 kommer kommer vid årsskiftet.

Susanne Ahlman förklarar det höga antalet rapporteringar.

– Hellre att man rapporterar än att man inte gör det. Men då blir det ett brus, där vissa Lex Sarah rapporteringar inte handlar om Lex Sarah (rena missförhållanden) utan händelser med liten allvarlighetsgrad, eller där andra vårdgivare är ansvariga, säger Susanne Ahlman.

Sigtuna kommun har flera hemtjänster - i Rosersberg, Tingvalla, Sigtuna, Valsta, Sätuna och Lönngränd, samt nattpatrullen. De flesta Lex Sarah utredningarna har inträffat hos Valsta hemtjänst.

En av de senaste rapporteringarna handlar om en Sigtunabo, som Sigtuna hemtjänst glömde bort två av fyra dagar under en vecka då han var ensam. Hans fru var bortrest och litade på att hemtjänsten skulle komma.

– Han föll ner. Han hade krupit på golvet för att komma upp. Han var alldeles blodig på knäna och på armbågarna. Han var blåslagen i ansiktet, och såg förfärlig ut. Ansiktet skiftade i olika färger under en längre tid, säkert i två veckor. Jag är jätteledsen. Det betyder att jag inte kan lita på att hemtjänsten kommer när de ska komma. De missköter sig. Jag känner mig väldigt bunden och osäker om jag skulle göra någonting, eller vara borta en längre tid. Det är säkert fler som upplevt samma problem, säger frun.

Läs mer:

Stressad personal skapar oro

Hemtjänstens besök uteblev

Hemtjänsten tros ha missat tusentals besök