Det borgerliga styrets budget för 2019 klubbades igenom i kommunfullmäktige. I samband med budgeten presenterades även en rad olika förslag, till exempel att Sigtuna stad får ett ansiktslyft, medan Valsta centrum ska bli ljusare – med en ljuspark.

– Vi kommer att låta ljuskonstnärer uppföra sina verk där, säger kommunalrådet Olov Holst (M).

Ljusparken ska uppföras på sträckan mellan torget vid Valsta centrum mot simhallen.

Ljusparken blir en av pusselbitarna för att komma till rätta med otryggheten, enligt Olov Holst. Han menar inte att den kommer att lösa otryggheten, men den blir ett komplement till de åtgärder som redan finns som ordningsvakter och övervakningskameror.

– En ljuspark kommer att tränga undan de ljusskygga individerna. Och den kan också få folk att upptäcka den goda sidan av Valsta, så att de får en bättre känsla av området.

Ljusskygga individer ogillar när det är många människor omkring, så målet är att göra Valsta centrum attraktivt och därmed locka fler besökare.

Museichefen Ted Hesselbom har fått uppdraget att ta fram en plan för hur ljusparken ska se ut. Planen ska ska presenteras för kommunstyrelsen i mitten av december. Målet är att komma igång med parken så fort det går, enligt Olov Holst.

– Vi har avsatt en pott på totalt fem miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder i Valsta centrum. Men inte alla pengar ska gå till ljusparken. Det finns andra åtgärder vi också bör satsa på, säger Olov Holst.

Läs mer:

När mörkret faller i Valsta

Kameraövervakning i Valsta centrum

Droghandel ökar runt Valsta

Problemområdet Valsta ska bli ett föredöme