Tryggheten i Valsta centrum har varit en omdiskuterad fråga under flera års tid. Nu vill den nya majoriteten vända utvecklingen. För att göra människor mer delaktiga i utvecklingen återuppstår nu Valstasatsningen.

– Vi tycker att det var ett stort misstag att lägga ned den. Organisation hade stor kunskap om Valsta och hade god kontakt med ortsbefolkningen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

I samband med Valstasatsningen övertar verksamheten det kafé som finns i centrumbyggnaden. Det betyder att kortspelandet som pågår i lokalen försvinner.

– Ja, det ska bort. Vi har fått intryck av att framförallt kvinnor upplever att det är otryggt. Det är stökigt och förekommer glåpord, säger Olov Holst.

Valstasatsningen tar över lokalen redan den 4 december och bjuder då in allmänheten till sopplunch. Margareta Karlsson, ordförande i Valsta Steninge stadsdelsförening, är överväldigad av majoritetens förslag.

– Det har varit efterlängtat. Vår förening har varit en del av satsningen och vi tror på och brinner för Valsta. Vi ska göra vad vi kan för att göra Valsta centrum trivsamt och tryggt, säger hon.

Föreningen har flera aktiviteter inplanerade för december månad och redan nu har man gjort en grovplanering för 2018. Man ska hålla dialogmöten, soppluncher, pyssel och andra sociala aktiviteter vars syfte är att öka vuxennärvaron i centrum. Margareta Karlsson betonar samtidigt att föreningen och många andra saknar biblioteket Mimers källa.

– Det vi gör har ett underifrån perspektiv, det är inte vi i styrelsen som ska bestämma vilka aktiviteter vi ska hålla, säger hon.

Utöver det satsar Sigtuna kommun på en rad övriga trygghetsskapande åtgärder. Ett trygghetscenter ska öppnas. Var det ska ligga är ännu inte klart, men enligt Olov Holst kommer den sannolikt att placeras i Märsta centrum.

– Här ifrån ska flera funktioner utgå. Vi hoppas att bland andra polisen och fältarbetare ska finnas här. Vi ska ha två fältsekreterare som arbetar med uppsökande verksamhet och som i första hand ska vara inriktade på ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet, säger Olov Holst.

Utöver det ska det finnas bilburna ordningsvakter som snabbt kunna vara på plats och ingripa när det behövs.