Den långvariga värmen och torkan har fått Sigtuna att gå ut med uppmaningen att snåla med vattnet.

– Här i Sigtuna har vi tack och lov vatten från Mälaren. Men nu när det är varmt används extra mycket vatten.

Problemet är dock att vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten

– Vi har dessutom många invånare med egen brunn och där har vattnet börjat sina, säger Anna Jernberg Carlson, pressansvarig på kommunen.

För de med egen brunn är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala för årstiden. Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning har de sjunkit med 40 - 100 centimeter på en månad, vilket är en onormalt stor förändring.

Sigtuna kommun har en handlingsplan vid akut vattenbrist som bland annat innefattar att kommunalt dricksvatten kan levereras från kommunens vattenstation.