Räddningstjänsterna gick ut med informationen torsdagen den 18 april – och det gäller fortfarande.

– Man ska tänka till två till tre gånger innan man tänder på. Och det gäller när man är ute i skog och mark, och inte hemma i trädgården. Det är extrem torka från att det var så varmt förra året, och det har även varit varmt nu på våren, säger Veronica Stolt, kommunikationsstrateg på Brandkåren Attunda.

Hon förklarar att en del olyckor startar med att det är mysigt att ta ut engångsgrillen i skog och mark.

– Sen tror man att man har släckt elden genom att man har hällt i vatten. Men det tar lång tid innan kolen släcks. Och så lägger man grillen i papperskorgen och då kanske den antänds. När det gäller engångsgrillarna så står de också väldigt nära marken, säger Veronica Stolt.

Eld kan också uppkomma genom att folk slänger fimpar i naturen.

– Det räcker med en liten gnista som gör att elden kan ta sig.

I flera kommuner råder just nu eldningsveckor. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte elda, utan istället köra ris och trädgårdsavfall till återvinningen.

Man får också använda iordningsställda grillplatser om man vill grilla i naturen.

– Och att man alltid tar med någon släckutrustning när man tänker elda och alltid har uppsikt över elden.

Det är också viktigt att följa SMHI-varningar och ladda ner mobilappen "Brandrisk ute", enligt Veronica Stolt.