Vilken är Sigtuna kommuns viktigaste fråga just nu?

– Att stabilisera kommunens ekonomi är den helt överordnade frågan för att kunna arbeta med trygghetsfrågor, skola, vård och omsorg.

Hur ska kommunpolitikerna hantera Sigtuna kommuns snabba tillväxt?

– Det behövs stora investeringar i infrastruktur, förskolor och skolor när kommunen växer. Därför behövs stabila skatteintäkter och det får vi genom att invånarna försörjer sig genom lönearbete. Att främja företagande är därför avgörande för att vi ska lyckas.

Hur vill du att Sigtuna ser ut om 20 år? Hur ska man nå dit?

– Ett tryggt samhälle med skola, vård och omsorg av högsta klass. Ett samhälle med ett blomstrande föreningsliv och ett rikt utbud av kultur. Dit når vi med en stabil och handlingskraftig kommunledning och det kan Samling för Sigtuna erbjuda tillsammans med Alliansgruppen.

Vad är bäst med Sigtuna?

– Kommunens strategiska läge med Sveriges äldsta stad, Sveriges största flygplats, Mälaren och en rik kulturbygd.

Vad är sämst med Sigtuna?

– Kollektivtrafikresandet är sämst i hela Stockholms län beroende på eftersatt utbud. Otrygghet och svag ekonomi är andra exempel.

Fotnot: Lars Björling har erbjudits att besvara samt skicka vidare en stafettfråga, men valt att avstå.

Läs också:

Karolina Windefalk: "Klimatet världens viktigaste fråga"

Inga-Lill Björkman (SD): "Regnbågskoalition, sämst med Sigtuna"

Olov Holst: "Framtiden finns i Sigtuna kommun"