Sedan slutet av 1990-talet har Uppsalabon Pär Holmgren engagerat sig i debatten om klimatförändringarna, men först i höstas blev han politiker. Idag kandiderar han till Europaparlamentsvalet 2019 för Miljöpartiet.

Under måndagen besökte han kommunhuset i Märsta dit ett 20-tal personer kom för att lyssna.

När tidningen pratar med Pär Holmgren betonar han några saker: att Miljöpartiet numera är EU-vänner, och det som politiska motståndare beskyller dem för – som att vara emot handel, ekonomisk tillväxt och globalisering – stämmer inte.

Artikelbild

| Miljöpartisterna Pär Holmgren och Karolina Winderfalk.

– När MP var nytt och Sverige gick med i EU var MP väldigt EU-kritiska. Det var en bit in på 2000-talet som många inom miljörörelserna började förstå vikten av ländernas samverkan inom EU. För att lyckas med klimatmålen behöver vi vara bättre på att samarbeta.

Kort och gott, MP är numera EU-vänner. Men partiet vill inte att EU ska bli Europas förenta stater där beslut tas centralt i Bryssel, Belgien och i Strasbourg, Frankrike. Varje land måste själv kunna bestämma över detaljer – och att det är viktigt att kunna besluta lokalt, menar han.

– Alla beslut som kan tas i Sigtuna kommun ska tas här, för här vet man bäst. Det som ska ske på EU-nivå är att sätta upp tydliga ramar för vad som ska hända, till exempel kan EU besluta att länderna ska minska sina utsläpp med 10–15 procent per år. Men exakt hur Sigtuna kommun ska lösa det ska EU inte lägga sig i.

SVT har nyligen uppmärksammat att svenska medborgare betalar högre EU-skatt än andra EU-invånare. Varje svensk betalar cirka 1700 kronor per år. Miljöpartiet vill att svenskar betalar mindre EU-skatt.

– Det går att lösa genom att se över hur pengarna används.

MP vill ha enklare, snabbare och billigare tågresor. Men visst måste Arlanda flygplats finnas kvar, menar han.

– Det är viktigt med flyg mellan kontinenter. Men mycket av det korta och medellånga flygandet – det vill säga resor som tar upp till två timmar – går att ersätta med tåg. Men då är det viktigt att tågresor inom Europa ska bli enkelt, med enklare bokning och färre byten. Det ska bli fler aktörer som åker till fler länder och med mer nattågstrafik. Detta går att lösa med en stark tågunion i Europa.

Är du emot nöjesflygresor?

– Det är svårt att säga på individnivå vad som är rätt och fel. Men om man tittar på affärsflygandet – där finns stora volymer som kan ersättas med digitala möten.

Är ni emot global handel?

– Vi är inte emot ekonomisk tillgång och frihandel, men vi vill att det ska vara rättvist och hållbart.

EU-valet äger rum 26 maj.