Det var i januari förra året som bygg- och trafiknämnden avslog ansökan om att få vitmåla en av de röda tegelfasaderna på Skolbacken.

Fastighetsägaren överklagade ärendet som sedan gick hela vägen upp till Miljööverdomstolen.

Där har fastighetsägaren nu fått lov att måla om sitt hus i kulören Stockholmsvitt.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att det finns en mångfald av fasadkulörer och fasadmaterial i det aktuella området. ”Bebyggelsen karaktäriseras inte av något enhetligt dovt färgspektrum som kommunen har gjort gällande, utan det är snarare fråga om en bred palett”, skriver de.

På samma gata finns dessutom redan ett par vita hus, enligt domen som river upp Sigtuna kommuns beslut.