Isytorna på Studenternas ska maximeras och ispisterna som idag används enbart vintertid ska gjutas in så att de även kan användas sommartid för en rad olika aktiviteter. Nuvarande pister har kylrör som ligger i en lös grusbädd vilket gör att de inte tål belastning.

En ny bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning och ny dragning av Ulleråkersvägen kommer ha en negativ inverkan på förutsättningarna för idrott och fritid i området vilket idrotts- och fritidsnämnden (IFN) måste förhålla sig till och göra det bästa av. Konsekvenserna av vägdragningen är att ytan för bandybanor minskar och det påverkar upplevelsen av området. Men som ordförande i IFN ska jag tillsammans med övriga rödgröna partier se till så att det i första hand blir så mycket isyta som möjligt, för att värna både de idrotter och fritidsaktiviteter som nu finns och de som planeras tillkomma.

Betongpisterna planeras erbjuda en mängd roliga sommaraktiviteter med sport och lek. Det kan vara allt från gungor och klätterställningar till nya och växande sporter som roller derby, inlines (rullskridskor), skate (rullbräda), bouldering (klättring), five-a-side (fotboll) med mera. Det ska finnas aktiviteter för både tjejer och killar i alla åldrar. Studenternas ska bli en än mer levande mötesplats för alla Uppsalabor i hjärtat av Uppsala med inriktning på fysisk aktivitet och mänskliga möten, året runt.

Den öppna isytan på Studenternas behövs för att kunna välkomna bandyfinalen som i år kommer tillbaka till Uppsala där många anser att den hör hemma. Uppsalaborna ska också kunna åka skridskor även de dagar då vintervädret inte räcker till för att ge trygga naturisar. Den exakta utformningen är inte helt klar ännu men även om vägdragningen och bron kommer innebära inskränkningar så förväntar jag mig att de nya ispisterna med åretruntaktiviteter kommer innebära att Studenternas används och uppskattas av fler människor än idag.

Rickard Malmström (MP)

ordförande idrotts- och fritidsnämnden