Idrott- och fritidsnämnden står inför beslut om att gå vidare med planerna på att bygga tre nya idrottshallar i Uppsala kommun. I Lindbacken, Nyby och Flogsta. Alliansen vill prioritera och påskynda byggandet av idrottshallen i Lindbacken, men i nuläget avvakta med hallarna i Nyby och Flogsta.

Uppsala växer och behovet av idrottshallar ökar i takt med att vi blir fler invånare. Idrottshallar fyller en viktig funktion i såväl skolundervisning som för invånarna som använder hallarna till idrott i organiserad form eller för spontanidrott. Vi ser också att stillasittandet är också en trend som växer. Att främja folkhälsan med fysiska aktiviteter och rörelserikedom är enormt viktigt för en god hälsa och för att förebygga bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Just hjärt- och kärlsjukdomar är numera orsak till flest sjukdomsdödsfall i västvärlden. Att jobba förebyggande är därför avgörande för att minska sjukdomens framfart. Att underlätta för barn, unga och vuxna att vara fysiskt aktiva genom tillgång till idrottsytor är därför en investering i friskare invånare och ger vinster till såväl samhället som den enskilde individen.

Idrottshallar är således viktiga och tillgången måste planeras smart och hållbart. I Uppsala har olika varianter byggts genom åren och särskilt de senaste fem åren har många nya tillkommit. En del hallar ägs och drivs av kommunen medan andra hallar eller arenor drivs av föreningar och organisationer med visst stöd av kommunen. Kommunen och skattepengar är således direkt eller indirekt kopplade till de flesta hallar eller arenor oavsett ägarskapet. Det är i princip inga hallar som byggs eller drivs helt utan stöd från det offentliga. Därför är det viktigt att vi politiker fattar beslut som bygger på bra utredningar och gedigen omvärldsbevakning. Det ekonomiska läget med hög låneskuld i kommunen kräver extra medvetenhet om hur användningen och beläggningsgraden i befintliga hallar ser ut. Att bygga nytt innan vi vet i vilken utsträckning redan existerande hallar eller arenor används är oansvarigt. Innan nya hallar byggs i Nyby eller Flogsta vill vi i Alliansen veta om de faktiskt behövs, eller om det går att använda redan existerande hallar som ligger inom rimligt avstånd mer effektivt.

Fyrishov, Relitahallen, IFU-arena, UTK-hallen och Fyrisfjärden ligger alla på cirka 3 km avstånd från de planerade nya hallarna. Kan skolidrottens behov tillgodoses på dessa anläggningar bör vi inte bygga nya. Idrottshallar är viktigt, men det är också viktigt att vi hanterar skattepengar smart och hållbart.

Att maximera användningen av befintliga hallar och arenor kan också ge oväntade mereffekter. Vi vill gärna se öppna arenor där barn och unga möter vuxna och seniorer över gränserna. Elever som får testa på olika idrotter i olika hallar och på så sätt möter mer av vad idrotts-Uppsala har att erbjuda kan lättare hitta ”sin” idrott. Att exempelvis få testa på att åka skridskor i Relitahallen kan ge mer till elevernas skridskoupplevelser och skridskokunskaper, än vad som annars blir fallet. Föreningar och kommunen uppmuntras också att söka nya lösningar. Tillsammans kan vi hitta lösningar som är mindre kostsamma men funktionella.

Mohamad Hassan (L)

Madeleine Andersson (M)

Mikael Eriksson (C)

Torkel Kjösnes (KD)

Mathias Kullberg (M)

Karin Lawenius (L)

Fanny Lagh (M)

Erik Forss (L)