Uppsala Baskets Axel Nordström och Dwight Burke har båda vittnat inför disciplinnämnden om de påstådda uttalandena medan Södertäljes Mike Joseph vittnat mot. Nämnden har dessutom konsulterat domare samt tittat på video från händelsen som inträffade under den andra finalmatchen.

"Det enda stöd som föreligger för att Aaron Anderson fällt det anmälda yttrandet är således Brice Massambas egna och hans lagkamraters uppgifter som motsägs av Aaron Andersson och han lagkamrats uppgifter. Mot denna bakgrund finner inte discilpinnämnden det visat att Aaron Anderson fällt det anmälda yttrandet och lämnar ärendet utan åtgärd" skriver nämnden i sitt beslut.

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden inom tre veckor.

Hela beslutet finns att läsa här