– Helt plötsligt uppstår en konkurrenssituation mellan två klubbar, varav den ena klubben är lokal. Det är en farlig utveckling när Uppsala kommun har en sådan strategi, att man är beredd att invitera utomstående klubbar, säger Lars S Björndahl.

Det som fick Funbo MS att kasta in handduken i mitten av januari, efter 30 mästerskap på Studenternas, var Uppsala kommuns besked att kraftigt sänka sitt arrangemangs- och marknadsstöd för tävlingen. Detta efter att redan ha höjt hyreskostnaden.

Priset för arrangemanget skulle ha landat på 175 000 kronor och bidraget skulle ha stannat på 50 000.

– Vi fick en halvering av arrangemangsstödet och en dubblering av hyreskostnaden. Vi gjorde ett minusresultat förra året när vi inser att det finns en risk att vi äventyrar klubbens ekonomi finns det inget annat än lägga ner, tyvärr., säger Lars S Björndahl.

Att Strömsunds MC veckan därpå meddelade att de tog över arrangemanget och att det fortsatt skulle hållas på Studenternas kom som en överraskning.

– En vecka senare läser vi i tidningen att de har tagit över det samarbete som tog oss ett halvår att jobba fram med Destination Uppsala och Sportfastigheter AB, säger Lars S Björndahl.

Han är kritisk.

– Här handlar det om ideella klubbar där Uppsala kommun indirekt, genom Destination Uppsala, sponsrar en klubb som ligger 60 mil från Uppsala som också indirekt sponsras av sin egen kommun ...

– Vår kommun håller oss inte under armarna, som kommunen gör med Strömsunds MC, och det gör att vågspelet för Strömsunds MC inte är exceptionellt farligt.

Tiina Mykkänen, vd på Destination Uppsala, har tidigare förklarat att bidraget för arrangemanget har sänkts då det inte bedöms locka så många inresande personer till Uppsala som trott. Att utomstående föreningar konkurrerar med de lokala klubbarna om arrangemangen, ser inte Tiina Mykkänen som något problem.

– Jag tycker att det är helt okej. Vi är intresserade att få fler arrangemang till Uppsala och det är vårt jobb att få till det.

Är det ett problem för er att Strömsund MC arrangerar och inte den lokala klubben Funbo MS?

– Vi lägger inte någon värdering i det. Vi är jätteglada att isracing-SM ska arrangerar i Uppsala, säger Tiina Mykkänen.

Lars S Björndahl:

– Om det är den nya politiken, eller policyn, som vi ser är det riktigt illa.

– Då är det bara att höja hyrorna ytterligare och dra ned på stödet ytterligare för de lokala klubbarna. Då blir det klubben som har mest pengar som kan ta över arrangemangen, klubbar från andra kommuner.

– Det kan inte stämma överens med det du och jag som kommunmedborgare vill ha det. Det strider mot allt tänkbar politik. Vart är vi på väg?

Funbo SM har tidigare varit nära att tappa sitt arrangörskap, men hela tiden kännt ett stöd från kommunen. Fram tills nu.

– Örnsköldsvik försökte komma och arrangera SM i isracing-SM 2008, men då slog Magnus Lohe (tidigare marknadschef på Destination Uppsala) näven i bordet och sade att ”det ska vara en inhemsk, lokal klubb som ska arrangera, då går det tillbaka till idrotten i Uppsala”. Det är nya vindar nu, tydligen.

– Det känns faktiskt som att det här är ett spår i systemet som ingen har tänkt på. Jag är rädd att det här kan utarma Uppsala kommuns idrottsklubbar, säger Lars S Björndahl.