Upsala IF och VP riktade i veckan skarp kritik mot Uppsala kommuns skötsel och utovade satsning av fotbollsplanerna på Ekebydalen.

– Vi träffade politikerna inför valet och meddelade våra synpunkter och blev lovade så mycket. När man inte får något gensvar samtidigt som politikerna slår sig för bröstet och menar att Uppsala är en idrottsstad blir man så trött, sade Andreas Bergström, ordförande i Upsala IF Fotboll.

Nu svarar Uppsala kommun.

– Vi från Idrott och fritidsavdelningen har uppfattat att vi haft en bra dialog med berörda föreningar om hur och när planerade åtgärder skall genomföras. Vad vi kan se som möjlig felkälla i kommunikationen mellan oss och föreningarna är att föreningarna internt inte spridit informationen från oss vilket medfört att alla inte fått rätt information gällande planerade åtgärder, säger Mikael Malm, enhetschef för idrott och fritidsförvaltningen vid Uppsala kommun.

Faciliteterna vid Ekebydalen har varit eftersatta under lång tid. Upsala IF, med 700 barn och ungdomar i sin fotbollsverksamhet, är största hyresgäst men några möjligheter till att duscha i samband med träningar och match har inte funnits.

I november 2017 tog Idrotts- och fritidsnämnden beslut om rusta upp hela området och bland annat anlägga en elvamannaplan samt två sju- eller niomannaplaner med konstgräs. Dessutom kommer det att iordningställas omklädningsrum med duschar och toaletter.

I väntan på att spaden ska sättas i marken har kommunen lovat att lösa bristen på omklädningsrum på Ekebydalen genom en tillfällig lösning i form av moduler.

Redan på måndag inleds arbetet.

– Nu på måndag (13/5) börjar markarbetet med att dra avlopp, vatten och el till uppställningsplatsen för omklädningsmodulerna och i mitten på juni så är omklädningsmodulerna uppställda och driftsatta, säger Mikael Malm.

– Eftersom kraven från bygglovsavdelningen på tillgängligheten av omklädningsmodulerna är högre än vad vår ramupphandlade modulentreprenör (Ramirent) kan leverera behövde vi beställa specialmoduler och tyvärr har väntetiden varit lång i fabriken.

Konstgräset på Ekebydalen har lappats och lagats de senaste säsongerna och är under all kritik, menar UIF och VP – som vägrar betala full planhyra.

– Vi har sagt att vi kan tänka oss att betala för det som gick att använda – det vill säga ungefär 25 procent av den månadshyran, sade UIF:s Andreas Bergström.

Uppsala kommun har budgeterat om anlägga ett nytt konstgräs på Ekebydalen, men det sker tidigast inför nästa säsong.

– Vi är väl medvetna om att konstgräsplanen är sliten och behöver åtgärdas. Vi har budgeterat för byte av konstgräsplanen innan sommaren 2020 och vi kommer ha extra tillsyn av planen under den här säsongen. En större genomgång av planen är planerad innan sommaren för att åtgärda eventuellt ny uppkomna skador, säger Mikael Malm.