Tyvärr råder vi inte över vädret. En naturgräsplan har sina begräsningar och det är riskabelt att ha en sådan på de här breddgraderna, sade Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden på torsdagen efter beskedet om att Sirius tvingas spela sin nästa hemmamatch i Gävle.

Men att vädret skulle orsakat att gräsplanen på Studenternas IP är för dålig att spela på, är en förklaring som inte går hem hos alla. Speciellt inte Uppsalas oppositionspolitiker som är mycket kritiska till hur arbetet med fotbollsplanen skötts av Idrotts- och fritidsnämnden.

– Det är djupt beklagligt och fullkomligt oacceptabelt att gräset på Studenternas IP är i ett sådant skick att det inte går att spela på. Ansvar måste tas och detta är inget som vädergudarna helt ska ställas till svars för, säger Therez Olsson (M), kommunalråd i Uppsalakommun.

Hur hade ni skött det här annorlunda om det var ni som satt vid makten?

– Jag anser att det måste finnas ett intresse från det styrande organet att vara mer delaktig i processen kring en sådan här fråga som gräsplanen. Vi har ställt en rad frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott om hur det här problemet kan ha uppkommit.

Therez Olsson ställer sig också frågande till om det faktum att kommunen förra året tog över driften av Studenternas IP från Sport- och rekreationsbolaget var ett smart drag.

– Jag undrar om det verkligen var ett bra beslut eller om det har påverkat skötseln av fotbollsplanen.

Även kommunalrådet Stefan Hanna (C) är mycket kritisk till hur majoriteten skött ärendet.

– Det är oerhört dålig PR för Uppsala att det här har hänt. Vi har inte haft ett fotbollslag i Allsvenskan på 43 år och när vi äntligen är det kan vi inte ha några hemmamatcher.

Hur anser du att det här borde ha hanterats?

– Om det var jag som suttit med det här fallet hade jag bevakat läget tydligare. Man måste kunna kräva att en gräsplan ska gå att spela på. Om det skulle innebära att man var tvungen att ha konstgräs så borde det ha tagits upp som förslag, men det har det inte gjort. Men visst hade vi kunnat driva på mer i de här frågorna.