X Österängen erbjuds som träningsarena. Dalkurd får hyra delar av den grusplan som finns i närheten och betala den marknadshyra som gäller för att till egen kostnad bygga och ha ett eget omklädningsrum.

X Studenternas byggs med 3 uthyrningsdelar där Sirius och IK Uppsala får fortsatt inflytande över processen under byggtiden.

X Enbart Sirius får använda Studenternas som matcharena under byggtiden.

X Löten är träningsanläggning för IK Sirius och IK Uppsala.

X När Studenternas är färdigbygd vill kommunen maximera intäkterna och använda arenan för såväl elit som breddidrott. IK Sirius och IK Uppsala får erbjudande att förlägga sina träningar och matcher på Studenternas. Dalkurd får erbjudande att få spela sina matcher på Studenternas medan träningarna kan fortsatt erbjudas på Österängen eller Löten som då blir fri i och med Sirius flyttar sin träning därifrån.

Mohamad Hassan

Kommunalråd för Liberalerna

2:a vice ordförande Idrotts- och fritidsnämnden