Förhoppningen från Svensk Antidoping var från början att ha ärendet klart innan sommaren. UNT har vid flera tillfällen kunnat rapportera om att domen skjutits upp då Wicks begärt förlängd svarstid, något han också beviljats. Nu kommer dock nästa vändning då Wicks tillsammans med sitt ombud har begärt en muntlig förhandling i stället för att svara skriftligt på framställan som är brukligt.

– Spelaren med ombud har begärt en muntlig förhandling vilket är en ganska omständig process där man ska få alla parter att hitta ett datum och en tid, säger Tommy Forsgren, tf avdelningschef på Svensk Antidoping.

Vad innebär det?

– Rutinmässigt genomför vi utredningar skriftligt, man ställer en idrottare till svars och så får personen yttra sig skriftligt. Som spelare har man dock rätt att kräva en muntlig förhandling inför dopningsnämnden om man vill yttra sig muntligt i stället för skriftligt. Då är det många som ska hitta en tid, spelaren, ombud, eventuella vittnen och personer från nämnden. Det kan röra sig om tio, tolv personer och därför tar det ett tag att få till, säger Forsgren.

Har ni något datum klart?

– Nej, inte just nu. Vi håller på att diskutera snabbast tänkbara datum för alla att godkänna.

Det är alltså fortsatt oklart när domen mot Wicks kommer att falla.

– Det är ungefär som en domstolsförhandling, det dröjer någon vecka eller två innan domen kommer. Det kan gå fort också om man tycker att caset är klart, men det brukar ta någon vecka.

Jag tolkar det här som att han hävdar sin oskuld till viss mån?

– Det kan inte jag veta, men om det skulle vara det motsatta så skulle det här ärendet varit klart, om man som idrottsman bara erkänner sitt beteende, säger Forsgren.

Det var i samband med den allsvenska premiären mot Hammarby den 1 april som Wicks testades positivt i en dopningskontroll med nedbrytningsprodukter från kokain i kroppen. Inför matchen mot Häcken den 18 april stängdes han av under utredning och dagen efter höll Sirius en presskonferens där man berättade om vad som hade hänt samt att man hade för avsikt att avskeda Wicks. I och med att domen ännu inte har fallit så är Wicks rent formellt fortsatt anställd av Sirius, men han får ingen lön av klubben.

– Nej, eftersom han är avstängd tills vidare. Rent formellt så fortsätter hans anställning att gälla så länge vi inte har ett slutligt avgörande i dopningsfrågan, säger Sirius ordförande Ove Sjöblom.

Rent hypotetiskt, vad händer om han frias?

– Den frågan får vi återkomma till, jag kan inte uttala mig om hur vi skulle hantera det, säger Sjöblom.