Erfarenheterna från Vallbacksskolans Idrottshall i Gävle är goda och Uppsala borde ta efter. Idrott är viktigt. Det är bra för hälsan, stärker självkänslan och bidrar många gånger till gemenskap och ett socialt sammanhang. De positiva effekterna av idrott är så stora att vi bör planera ett samhälle där varje individ, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att idrotta. Viljan att idrotta finns hos så väl barn som ungdomar, vuxna som äldre liksom hos personer med och utan funktionsnedsättning. Vissa idrottar på elitnivå, andra utövar idrott spontant och en del idrottar på fasta tider ett par gånger i veckan. Variationerna är stora liksom möjligheten att anpassa det efter lust och förmåga. Glädjande nog finns föreningar som jobbar aktivt med att uppmuntra alla människor till idrottande.

Den som har en funktionsnedsättning kan dock behöva vissa förutsättningar uppfyllda för att idrottandet ska fungera. Gävle kommun valde nyligen att samla paraidrotten på ett ställe, i Vallbacksskolans idrottshall. Man gick ifrån att ha verksamheten spridd på åtta anläggningar i Gävle till att bygga en hall som fungerar som ett centrum för paraidrott, helt anpassad för idrottande personer med funktionsnedsättning. Hallen är unik eftersom allt är överdimensionerat, det finns handikappliftar i de fyra omklädningsrummens duschutrymmen, en snabbgående hiss underlättar passage till andra våningen och man har satsat på åtta brandceller i stället för en. Det handlar alltså inte om att bygga en idrottshall som är tillgänglig i enlighet med lagen utan om att bygga en idrottshall som är specialanpassad för paraidrotten, med alla faciliteter som behövs. Hallen har fått en ordentlig port i markplanet för snabb evakuering om det skulle uppstå ett tillbud.

Uppsala har bra arenor för matcher och många hallar för träning. Men ingen arena eller hall är uteslutande byggd med fokus på att fungera för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Det är dags att ändra på det!

Mohamad Hassan (L)

Kommunalråd och andre vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden

Karin Lawenius (L)

Ledamot idrotts- och fritidsnämnden

Bodil Frick (L)

Ersättare idrotts- och fritidsnämnden