Häromdagen kom ett besked från det bolag som ska driva projektet Uppsala Eventarena vidare (SBB). De skrotar planerna på event och fokuserar på idrottens behov. Bra så långt. Dessutom mycket bra om idén att Almtuna ska drifta blir verklighet. Vi tror på föreningsdrivna anläggningar; det gynnar hela idrotten och samhället.

Problemet med det förslaget (vi har tappat räkningen på antal förslag som har presenterats under åren) är att det förmodligen inte är förenligt med det som EU godkände och som kommunfullmäktige fastställde. Det finns ytterligare ett förslag från aktörerna bakom IFU som riktar sig mot att bygga om A-hallen på Gränbys portfält. Med denna skrivelse tar vi inte ställning till vilket av alternativen är att föredra. Vi är rädda att en ny process med ärendeberedning måste till för att det nya förslaget ska bli godkänt i alla insatser. Risken är stor att vi då tappar dyrbar tid. Den största förloraren i en sådan situation blir åter igen Almtuna som behöver ha likvärdiga villkor som sina konkurrenter för att kunna bedriva verksamhet på både bredd- och elitnivå.

Som vi ser det så måste vi i det kortsiktiga perspektivet, nu till hösten, vidta följande åtgärder i A-hallen:

1. Installera en mediekub.

2. Förbättra värmen för publiken.

3. Ordna bättre VIP-loger för att kunna stärka lagens ekonomi.

4. Upprustning av juniorernas omklädningsrum, samt övriga duschutrymmen. Generell upprustning av omklädnings rum och våt utrymmen.

5. Fler toaletter – framför allt för damer som idag har bara EN toalett!

6. Allmän uppfräschning - typ målning.

7. Säkerhetslösningar vid bortastå.

8. Förbättringar för media som rapporterar från hallen och marknadsför därmed Uppsala.

Även andra nödvändiga åtgärder för att A-hallen ska bli duglig i väntan på processen med alternativen, SBB kontra IFU.

Mot denna bakgrund vill Liberalerna i IFN uppdra till förvaltningen att snarast och i nära samarbete med Almtuna ordna A-hallen i Gränby i enlighet med ovan.

Mohamad Hassan (L)

Karin Lawenius (L)

Bodil Frick (L)