Liberalerna har lämnat Alliansen för att i stället bilda ett nytt styre i Uppsala kommun med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. På en presskonferens under fredagen presenterade det nya samarbetet, kommunalråd för kommunalråd.

Caroline Hoffstedt (S) blir den som ersätter Rickard Malmström (MP) som ansvarig för idrottsfrågorna i kommunen.

Hoffstedt kommer från en roll som socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för utbildning och kultur. Hennes nya ansvarsområden innefattar idrott, integration och välfärdsfrågor.

– Jag får en bred portfölj med många tunga ansvarsområden. Idrotten, föreningslivet och alla sociala frågor som integration … Ja, det är många viktiga frågor, säger Caroline Hoffstedt.

Är det för brett?

– Nej, det tycker jag inte. Det är en fördel när man kan se vinster i att få ihop det mellan olika politiska områden. Idrotten kan vara till gagn för att förebygga sociala problem och idrotten kan vara stöttande för att få in människor i samhället.

De nya ansvarsområdena innebär dock inte per automatik att hon kommer att sitta som ordförande i idrotts- och fritidsnämden.

– Det är för tidigt att säga något om. Exakt nämndfördelning kommer vi att återkomma om. Men oavsett är jag fast beslutad om att ta ett brett ansvar över de här frågorna.

Den 34-åriga socialdemokraten Caroline Hoffstedt ersätter som sagt Rickard Malmström (MP) som ansvarig för idrottsfrågorna, medan Malmström i sin tur skiftar fokus till klimat, gator och natur.

Malmström hade även ansvar över arenafrågorna i Uppsala kommun. Vem tar över den taktpinnen nu?

– Det finns med i det här området. Det är en prioriterad fråga när Uppsala växer och då måste ytorna för idrotten, både vad gäller bredd och elit, också växa. När det gäller tunga investeringar kommer det dock att ske ett samarbete mellan mig och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), säger Caroline Hoffstedt.

Hur viktiga är arenafrågorna?

– De är viktiga. När Uppsala växer ska vi inte bara bygga bostäder utan vi ska bygga samhällen och där är idrotten otroligt central för att skapa mötesplatser mellan unga och gamla, det är prioriterat.

Vad är mest prioriterat, elit eller bredd?

– Båda hänger ihop. Ska bredden kunna växa måste de ha förebilder och eliten är i behov av att det kommer yngre generationer som växer fram. Elitidrotten är också viktig för Uppsala kommuns besöksnäring. Det hänger ihop. När staden växer, hur ser vi till att ha ytor för elit och bredd? Det är en viktig fråga, säger Caroline Hoffstedt, som ska sätta sig in i sina nya frågor på allvar den kommande tiden.

– Jag tar det här ansvaret med en ödmjukhet och mitt första jobb blir att lyssna till föreningslivet. Vad tycker föreningslivet är viktigast?

Frågan är öppen. Svar är tänkt att levereras de kommande fyra åren.