Turerna har varit många kring evenemangsarenan för issporter i Uppsala. Området kring Gränby, antingen själva sportfältet eller intill köpcentrumet, har haft hög prioritet tidigare. På onsdagen kommer ett beslut och det blir varken området Kölen eller det alternativ som Ifu Arena har presenterat.

Uppsala kommun kommer att bygga en ny arena för issporter på Gränby Sportfält. Det har politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, kommit överens om.

Under onsdagen väntas kommunstyrelsen fatta det slutgiltiga beslutet. Det innebär att förslaget att bygga en arena i kvarteret Kölen intill Fyrisån faller, en plats som Almtuna förordade.

– Varför vi har förordat Kölen har med tidsaspekten att göra. Nu vet jag inte hur tidsplanen ser ut för en arena vid Gränby, men håller den samma plan som Kölenalternativet så välkomnar vi arenan, säger Niclas Fröberg, ordförande i Almtuna.

Enligt Almtunas ordförande var planen (när det gällde Kölen) att arenan skulle vara klar i december 2022 eller senast våren/sommaren 2023.

Om arenan skulle dra ut på tiden ytterligare så skulle det vara förödande för Almtuna enligt Fröberg.

– Då har vi ingen hockey kvar, säger han.

Arenan kommer att ha plats för 5 000 åskådare, som just nu är kravet från Svenska Hockeyligan, SHL, och byggas till en kostnad av 420 miljoner kronor. Den ska bland annat fungera för elithockey.

Dessutom satsar kommunen 63 miljoner kronor på en om- och tillbyggnad av den befintliga isanläggningen vid Gränby sportfält.

– Beslutet är bra. Vi får äntligen till en ny isarena. Det behövs när Uppsala växer. Placeringen i Gränby stärker sportfältet och vi kan använda den infrastruktur och det engagemang som redan finns i området, säger kommunstyrelsen ordförande Erik Pelling (S).

En viktig punkt för Almtuna, förutom tidsaspekten, är driften av arenan.

– Vi vill vara drift- och operatörsansvarig för arenan. Det har vi framfört hela tiden under det år som vi har varit involverat. Vi har haft en bra dialog med Uppsala kommun under ett års tid, säger Fröberg.

Alla partier var dock inte överens om beslutet. Moderaterna och Vänsterpartiet ville ha en arena vid Kölen. Mittenstyret med stöd av KD, Centern och den oberoende politikern Stefan Hanna samlade en majoritet för ett bygga på Gränby Sportfält.

KD kommer dock att kräva att investeringen synas igen för att få ned kostnaderna och satsa mer på ombyggnation än nybyggnation.