Upplägget har i princip byggt på att en privat aktör ska räcka upp handen och säga att den vill ha Svarte Petter och stå för ett extremt högt risktagande vilket av naturliga skäl uteblivit. Samtidigt har Uppsala Kommun förbundit sig till att spendera orimligt mycket pengar till väldigt lite utbyte om projektet mot förmodan skulle blivit av. Till detta läggs att Arenan planeras i ett känsligt område med höga naturvärden och rekreationsvärden för boende i Gränby.

– Så sent som i januari i år fattades beslut om att åter förlänga projektet. Jag sa det då och säger det igen, det kommer inte leda till en lösning. Det kommer bara att förlänga lidandet, binda upp pengarna och därmed skjuta upp möjligheten att lösa idrottens behov på riktigt, säger Rickard Malmström, kommunalråd för Miljöpartiet och ordförande i idrotts och fritidsnämnden

.

Vi har de senaste åren visat att det går att skapa bra idrottsanläggningar och rusta upp de som har eftersatt underhåll i Uppsala. På samma sätt borde vi ha hanterat behovet av isytor. Detta har istället blockerats av projektet med Gränby Arena. Projektet borde ha avbrutits för länge sedan eftersom det bara inneburit att tiden gått. Samtidigt har vi fått en kraftigt eftersatt isanläggning där pengarna kunde gjort nytta omgående med betydligt större utbyte för Uppsalas idrottsföreningar.

– Det är ett dåligt avtal för Uppsala kommunen och vi skulle kunna få så mycket mer sport, lek och idrottsglädje för alla kön och alla ådrar om vi använder dessa pengar på ett klokare sätt, säger Rickard Malmström.

Kommunen har upprepade gånger förlängt avtalet och förbundit sig att betala 150 miljoner kronor i engångssumma plus 15 miljoner kronor per år i 25 år till Gränby Arena. Kommunen skulle endast få använda 20% av tiden i anläggningen i utbyte. Det skulle generera en orimligt hög timkostnad för den tid som skulle kunna användas för föreningslivet. Dessutom skulle föreningarna få ställa in eller flytta sin verksamhet för att lämna plats för mässor och andra event. Inte försvarbart. Nä, istället borde vi använda pengarna till att rusta upp befintlig ishall så att den klarar de moderna kraven för spel i högsta serien och sedan bygga isytor för bandy, konståkning, hockey och allmänhetens åkning i exempelvis Gottsunda och Stenhagen, ytor som anpassas för att sommartid användas till sport och sommarlek för alla kön och alla åldrar. Det skulle ge mer idrottsytor och mer idrottsglädje, och 100 av tiden på dessa ytor skulle kunna användas av Uppsalas medborgare.