Sedan idén till arenan kom upp så har vi varit positiva och drivande för att förverkliga idén. Att baxa ärendet ända upp till EU och få ett godkännande där och besluta om ett bidrag på 15 mnkr i 25 år samt 150 mnkr i direkt stöd är exempel på hur gärna vi ville ha denna arena. Vi förlorade valet 2014 och den nya majoriteten tog över processen. Att det inte blev en arena kan vi skylla på allt möjligt — bristande engagemang från majoriteten, näringslivet som inte lyckades leva upp till förväntningarna, sent beslut om detaljplan, inte tillräckligt med parkeringsplatser, ingen som vill drifta... osv. Vi kan hitta många anledningar till varför vi inte har en arena för hockeyn på plats.

Häromdagen kom ett besked från det bolag som ska driva projektet vidare (SBB). De skrotar planerna på event och fokuserar på idrottens behov, bra så här långt. Dessutom mycket bra om idén att Almtuna ska drifta blir verklighet. Jag tror på föreningsdrivna anläggningar, det gynnar hela idrotten och samhället.

Problemet med det förslaget (har tappat räkningen på antal förslag som har presenterats under åren) är att det förmodligen inte är förenligt med det som EU godkände och som kommunfullmäktige fastställde. Jag vill dock poängtera att jag inte har sett förslaget än, utan förlitar mig på medierapportering och uttalandet från majoriteten i Uppsala via Erik Pelling (S). Jag är rädd att en ny process med ärendeberedning måste till för att det nya förslaget ska bli godkänt i alla insatser. Risken är då stor att vi tappar dyrbar tid. Den största förloraren i en sådan situation blir åter igen Almtuna som behöver ha likvärdiga villkor som sina konkurrenter för att kunna bedriva en verksamhet på både bredd- och elitnivå.

Som jag ser det så måste vi i det kortsiktiga perspektivet göra följande: A-hallen måste redan till seriestart nu i höst få mediekub, bättre värme för publiken, bättre VIP-loger för att kunna stärka lagens ekonomi och möjlighet att genomföra andra små enkla, men nödvändiga, åtgärder där Almtuna får inflytande över processen. På länge sikt, och då menar jag inte om 10 år, utan inom 2 – 4 år, ska en ny hall stå färdig som uppfyller SHL-krav och som lever upp till de behov som finns i ett växande Uppsala, det vill säga fler ishallar. Om det blir via SBB, en annan aktör eller om kommunen bygger behöver klargöras redan nu i höst.

Jag tror att det var klokt av SBB att skrota event-delen. När processen med Eventarenan började så fanns inte Friends arena, Tele2 arena, multihallarna i Fyrishov, IFU och andra mindre hallar som USIF och Livets Ord innebandyarena. Vi hade faktiskt inte ens smartphones, twitter eller Instagram när det hela begav sig. Samhället har förändrats och vi behöver ompröva tidigare beslut. En sak kvarstår däremot oavsett tid; Almtuna och hockeyn behöver en ändamålsenlig arena och det måste snarast ordnas.