Ett intetsägande besked om bandyns framtid på Studenternas från den rödgröna majoriteten. S, MP och V skriver via sin talesperson i idrottsfrågor Rickard Malmström i UNT Sport (9/1-2018) ett inlägg som svar på min artikel om bandyns behov på Studenternas. I svaret tar det rödgröna styret upp allt som ska göras sommartid, men missar det viktigaste och det som hela problemet handlar om; isytorna på Studenternas.

Alltså vintersportens behov av ändamålsenliga anläggningar som har kapacitet att möta barn, ungdomar och vuxnas önskan att utöva bandy eller åka skidor. Sommaraktivitet med all ära, men lös frågan om vintersportens behov först!

Förutsättningarna för bandyn att kunna bedriva sin verksamhet, växa och utvecklas är hotad! De rödgröna konstaterar att vägdragningen får konsekvenser för bandyn men väljer att formulera sig i termer som många bandyaktiva (barn, ungdomar och vuxna) och övriga entusiaster för allmänhetens åkning befarar. Liberalerna vill att Uppsala kommun ska göra sitt yttersta för att få till en väg och samtidigt också få till två fulla isytor på Studenternas och det kräver direktiv från politiken. Mitt förslag till de rödgröna är att inte prioritera bort bandyn den här gången också. I så fall bör vi vänta med att fatta drastiska beslut tills efter valet som nu inte ligger särskilt långt fram i tiden.

Jag ser utvecklingen som strategisk viktigt för Uppsala och om den rödgröna majoriteten inte prioriterar bandyns behov i Uppsala så kan ett annat ledarskap ta nya krafttag och tillsammans med föreningslivets gedigna erfarenhet hitta en bra lösning framöver. Här har vi en skiljelinje! Jag vill prioritera vintersportens överlevnad på Studenternas medan de rödgröna hellre pratar om sommaraktiviteter på Studenternas.

Mohamad Hassan (L)

Kommunalråd för Liberalerna

2:a vice ordförande Idrotts- och fritidsnämnden