I ett gemensamt debattinlägg i UNT skriver sju bandyklubbar och Uppsala allians för bandyhallar att planerna på en väg över den södra av de två bandyplanerna vid Studenternas till den nya bron över Fyrisån är oacceptabel: "Ingen hänsyn har tagits till friluftsaktiviteter och vintersport som skolors och allmänhetens åkning, bandy, och skrinnare."

Byggs vägen minskas isytorna på Studan. I debattinlägget står det vidare: "Vi anser att ombyggnaden av Studenternas vinterdel inte kan påbörjas innan en långsiktig och behovsanpassad plan för isbanorna har tagits fram i samråd med bandyn och andra berörda parter. Pausa projektet och skapa en långsiktigt hållbar lösning till alla skridskoåkares bästa. Båda isytorna på Studenternas IP behövs och måste behållas eller utökas. Om vägen ska läggas som kommunen föreslår måste en hållbar plan för utvecklingen av vinterdelen tas fram."

Nu svarar Rickard Malmström på kritiken – och ger bandyklubbarna hopp.

– Vi delar uppfattningen i grunden, och det har vi gjort hela tiden. Det är ingen optimal lösning, det har vi aldrig tyckt, men det är det som varit huvudalternativet, säger Malmström om planerna för Studenternas vinterdel.

– Den senaste veckan har vi börjat titta på det (som bandyklubbarna vill) skulle kunna innebära.

Vad är det som fått er att titta på förslaget igen?

– Att det inte känns som en optimal lösning.

Du ger alltså klubbarna lite hopp?

– Det är alltid bra om vi kan ha en samsyn och vi utgår ifrån att de känner hopp.

Malmström lovar nu att man återigen ska titta på planerna för vinterdelen och undersöka vilka funktioner som måste finnas. Och vilka som kan inhysas på den nya fotbollsarenan intill och därmed få till eventuella samordningsvinster.

– Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta men vi kan i alla fall börja dra i trådarna.