Ishockey

Pengarna betyder också att klubben nu kan inleda lagbygget inför nästa säsong.

– Prognoserna när det gäller försäljningen för nästa verksamhetsår gör att vi vet ganska väl var vi hamnar, och därmed kan vi också påbörja de första kontraktssigneringarna, säger Niclas Fröberg, ordförande i Almtuna.

Almtuna var på väg mot ett minusresultat i storleksordningen flera miljoner, kanske en bra bit över fem. Detta tillsammans med den kostsamma degraderingen till Hockeyettan gjorde att det såg oerhört mörkt ut.

Nu ser det mer positivt ut.

– Vi har fått en kapitalförstärkning på 3,3 miljoner kronor, säger Niclas Fröberg.

Resultatet för det här verksamhetsåret kan ändå hamna på mellan 1,5 miljoner och 2 miljoner back, men eftersom Almtuna gick in i det här verksamhetsåret med ett eget kapital på lite mer än 1,8 miljoner kronor så kan alltså klubben, i bästa fall, ha ett eget kapital på 200 000 kronor – som krävs för spel i ettan – när 2018/19 summeras efter den sista april.

De 3,3 miljonerna säkerställer inte bara Almtunas fortsatta existens, utan ger också klubben möjlighet att skapa ett lag som ska kunna – i ett första steg – kvalificera sig för allettan.

– Nu vet alla att oavsett resurser så kan man inte styra över det sportsliga resultatet, men det är ingen tvekan om att styrelsen har hittat en tydlig väg för att ta oss tillbaka till allsvenskan. Almtuna ska ha ett lag i allsvensken, det är där vi hör hemma, säger Fröberg.

Något uttalat mål, som att "vi ska tillbaka omgående", finns dock inte. Det kommer ändå signaler om att resurser har (eller ska) skapas för att göra en snar allsvensk comeback möjlig.

Exakt hur organisationen kommer att se ut är oklart.

– Nu ska vi inleda ett stort analysarbete, och det är ett arbete som kan ta flera veckor. Sedan ska vi sätta en handlingsplan. Klubben ska inte hamna i en sådan här situation igen.

Niclas Fröberg poängterar att det inte är herrarnas a-lag som har gjort att man hamnat i en ekonomisk svår situation.

– För a-laget är det mer intäkter än kostnader. Vi har extremt dyra istider, vi har extremt låga kommunala bidrag. Nu ska vi göra en noggrann analys av vad allt kostar, det ska redas ut en gång för alla.

Kapitalförstärkningen på 3,3 miljoner gör att – som Fröberg uttrycker det – verksamheten kan säkerställas och man ”ser framåt med tillförsikt.”

– Nu behövs ett fortsatt stöd från näringslivet, det krävs för att vi ska bli ett topplag i ettan.

Fröberg är förstås både lättad och glad efter kapitaltillskottet.

– Det är en otroligt skön boost, en injektion.

En intressant fråga: vem eller vilka har gått in med dessa miljoner?

– Det är personer som tror på det här men som inte har något behov av att synas på det sättet. Det viktigaste är att det är ordning och reda, säger Fröberg.

När det gäller spelarfrågor, som kontraktsskrivingar och liknande, hänvisar Fröberg tills vidare till Niklas Sjölund, som är sportsligt ansvarig i styrelsen. Fröberg hintar dock att det kan hända något ganska snart.