Debatt I takt med att Uppsala växer ökar behovet av idrottsanläggningar både för skolan och för fritidsaktiviteter. Till skillnad från Alliansen anser vi i den rödgröna majoriteten S-MP-V att det är viktigt med närhet till idrottshallar för Uppsalas invånare och föreningar. I staden är behovet av idrottsanläggningar stort och de hallar som kommunen har används redan fullt ut.

Kommunen har genomfört en genomgripande kartläggning av lokalförsörjningsbehovet där det tydligt framgår att behovet av fullstora idrottshallar som kan användas både för skolgymnastik och av idrottsföreningar har ökat i Uppsala tätort. Idag finns dock en klart övervägande del mindre idrottshallar i staden. En fullstor idrottshall möter både skolans och föreningslivets behov. Hallarna ska finnas i närområdet då särskilt små barn ska inte behöva tranportera sig långa sträckor för sin idrottsundervisning.

Inom kommunen sammanvägs behovet av nya hallar för skola, kultur och idrott och fritid utifrån noggranna behovsanalyser och ger underlag för lokalförsörjningsplanering. I den rödgröna budgeten för 2018 avsätts 10 miljoner kronor för att bygga ut infrastrukturen och klara det samlade behovet av nya idrottsanläggningar i ett Uppsala som växer. För hallarna betalar skolan en självkostnadshyra och föreningslivets inhyrning subventioneras genom sk markeringsavgifter.

För att tillgodose behovet i olika delar av staden har Uppsala kommun beslutat att två nya fullstora hallar ska byggas i Flogsta och i Lindbacken medan en mellanstor hall ska byggas i anslutning till Fredrika Bremerskolan som byggs ut. Den befintliga idrottshallen är endast 16x10 meter och även om den nya hallen inte blir med fullstora mått medför den bättre förutsättningar för främst bordtennis i Uppsala samt skolidrott och annan idrott i närområdet. En fullstor hall finns i området i form av IFU arena. Områdena Eriksberg, Kåbo och Norby planera att byggas ut med över 7000 bostäder och där råder brist på fullstora hallar. Vid Flogstaskolan planeras därför en fullstor hall.

Lindbacken växer starkt och i snabb takt med 900 bostäder och den första skolan i området planeras att vara klar hösten 2018. Idag finns ridanläggning i området men i övrigt saknas idag idrotts- och fritidsanläggningar.

För alla dessa tre skolor handlar det om små barn i förskoleklass upp till femte klass och då ska det inte krävas att små barn ska behöva gå eller åka långa sträckor för att ta sig till sin skolundervisning. Vi i den rödgröna majoriteten bygger staden med närhet till viktiga funktioner i stadsdelarna för att underlätta Uppsalabornas vardag.