Måndagens krönika “Bjud in alla till paraden” av Mathias Rutegård lyfter en rad viktiga frågor kring inklusivitet och föreningsliv som RFSL Uppsala har aktivt jobbat med sedan vi började organisera pridefestivalen WelcomeOUT förra året. Dessvärre bygger Mathias ställningstagande i frågorna på missförstånd och okunskap, även om målet vi delar sikte på är detsamma. Vi önskar att Mathias hade kontaktat oss och sett oss som lagspelare istället för motståndare.

När WelcomeOUT organiserades för första gången 2016 var styrgruppen en oerfaren men ambitiös skara volontärer, som bollade fram idéer och förslag som skulle förbättra livet för alla hbtq personer i Uppsala. Representationen var bred, idéerna många och kreativa, och ribban hög. Tillsammans med Uppsala Roller Derby planerades en heldags mångfalds- och inklusivitetsträning – “The Inclusive Team” – och inbjudan skickades till varje idrotts- och sportförening de kunde hitta i Uppsala. Ett liknande initiativ som erbjöd kompetensutveckling i transfrågor till vårdgivare och psykologstuderande möttes med entusiasm och var välbesökt. Men tyvärr möttes idrottsprogrammet istället av tystnad, och fick läggas ner.

2017 års planeringsgrupp valde att öppna den dörren på annat vis, genom att uppmuntra intressenter att organisera egna stödgrupper i paraden, så att alla skulle marschera tillsammans. Begränsningarna i paraden bestämdes efter omröstning på ett öppet möte där alla hade lika rösträtt. Man valde då enhälligt att aktsamt specificera vilka samhörighetssymboler som fick visas under paraden – ingen lagtröja alltså, men gärna texter som stödjer hbtq personer och uttryck. Man valde att synliggöra en tröja med texten “Jag stödjer hbtq inom idrotten!” framför exempelvis “Heja Sirius!”. Uppsala Dansakademi medverkade för andra året i rad, klädda i egna färgglada kläder, och gav paraden en rejäl kick dans och musik. Uppsala Roller Derby kom utan uniformer, med diverse festligt regnbågsfärgad utrustning. Båda inslagen var märkbara exempel på inklusivitetsinitiativ, utan att skylta med en logotyp. Vi håller med att klubbarnas hbtq-arbete skall synas, till fördel av alla hbtq personer inom sporten, men vi ställer oss frågande ifall det är rimligt att det är RFSL Uppsala som hålls till svars om klubbarna inte deltar.

Det stämmer att vår pridefestival är lite olik de andra i landet. Det har varit ett medvetet val – det låter oss hitta det som är speciellt för Uppsala, att uppmuntra till kreativitet och engagemang med just vår stads förutsättningar, och utforska nya tillvägagångssätt. Det kan vara så att diskussionen helt enkelt handlar om förväntningar, och vem som skall uppfylla dem. Redan innan festivalen har Upplands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna varit i kontakt med RFSL Uppsala om ett samarbete för att lägga grundstenarna för att motverka diskrimination och främja inklusivitet i alla dess idrottsföreningar. De ser oss som en självklar partner där RFSL Uppsala kan bära in kunskap till idrottsledare och utövare. Vi hoppas att de tillsammans med idrottsföreningarna kan ta del i nästa års parad.

Men planeringen får vänta tills nästa årsmöte, januari 2018, eftersom alla på RFSL Uppsala är oarvoderade, helt idéellt arbetande volontärer, och våra möjligheter är begränsade av hur många vi är, våra kompetenser, och hur mycket tid vi kan ge. Vi eftersöker engagemang och stöd; Mathias är välkommen att stödja oss i vårt arbete. Även du, kära läsare, är välkommen. Att vara en aktiv medlem kanske kommer kännas mer givande än en besviken krönika dagen efter en lyckad festival.

RFSL Uppsala och styrgruppen för WelcomeOUT 2017

------------

UNT SVARAR:

Vi är överens om att ämnet är viktigt att synliggöra och vi är överens om att föreningar och företag har ett eget ansvar att lyfta dessa frågor på egen hand. Och ni har självklart all rätt som arrangör att göra precis de vägval ni vill.

Men – kring min huvudfråga tänker vi olika: Hur kan man få fler från den lokala sportens värld att ansluta till prideparaden?

För den som i dag går in på er hemsida står det att föreningar, företag och politiska partier inte får skylta utåt med sin egen verksamhet i samband med paraden.

Jag säger inte att en hop av föreningar med säkerhet skulle hoppa in i paraden, men nu finns inte ens möjligheten. Tänk vad många människor från sportens värld som skulle få upp ögonen för Uppsalas prideparad och dess viktiga budskap i samma veva som våra stora elitklubbar skulle få möjligheten att synas?

Som under Östersunds prideparad, som arrangerades samma helg som er.

Mathias Rutegård, sportchef UNT