Riksidrottsmötet, som hålls vart annat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten, RF-stämman och SISU-stämman. Där samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund för att diskutera och fatta beslut om en rad framtidsfrågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten.

Årets möte äger i år rum på Elmia i Jönköping den 24-26 maj. Nästa möte, 2021, kommer att hållas i Uppsala.

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland arrangerar Riksidrottsmötet 2021 i samarbete med Destination Uppsala och Uppsala kommun.

Tredagarseventet, som är svensk idrotts högst beslutande organ, kommer att hållas på Uppsala konsert och kongress (UKK).

Senaste gången Uppsala stod som värd för Riksidrottsmötet var 2011. Då, innanför UKK:s väggar, diskuterades det vilt kring idrottens bolagisering, frågan om rösträttsregeln som kräver att i en idrottsförening som bolagiseras (det vill säga säljs till riskkapitalister) ska medlemmarna behålla minst 51 procent av ägandet i bolaget.

– Vilken den största frågan blir 2021 vågar jag inte svara på, men vi är inne i ett intressant skede och alla jobbar efter ”Strategi 2025” och 2021 har vi kommit halvvägs och då får vi se hur vi ligger till, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef på Upplands Idrottsförbund.

Under årets möte i Jönköping kommer bland annat är medlemsutredningen vara under lupp.

– Vilka ska vara medlemmar i RF, ska alla välkomnas? Och vad ska klass som idrott? Det är bland annat sådana frågor som ska diskuteras i Jönköping, säger Dag Söderberg.