UNT har under den senaste veckan rapporterat om Sirius missnöje sedan ritningarna för Studenternas ändrats från två till tre hemvister, något som gör att klubbens planerade utrymme i den nya arenan krympt. Under onsdagen tas det första symboliska spadtaget - och Sirius kommer att medverka.

– Vi kommer att vara representerade. Resonemanget är att oavsett hur det går med kommunen om hemvisterna så kommer vi att ha Studenternas som vår framtida matcharena, det är vårt argument, säger Sirius ordförande Ove Sjöblom.

Men det har inte varit självklart att delta?

– Det har varit en diskussion i klubben, men det argument som vi har är att det ändå blir vår matcharena och det vore märkligt om Sirius inte var med vid det här tillfället. Vi ska spela där många år, men det är inget ställningstagande i hemvistfrågan, säger Sjöblom.

Sirius kommer att representeras av marknadschefen Cilla Fischer, styrelseledamoten Lars-Inge Kinge och eventuellt även en spelare. UNT kunde under måndagen berätta att den höga hyran gör att Uppsala Fotboll eventuellt inte kan spela eller träna på den nya arenan. Klubben kommer dock att finnas med vid första spadtaget representerat av sportchefen och tränaren Fredrik Bernhardsson samt spelaren Fanny Lång.