Under den varma tisdagskvällen i Stadsskogen deltog närmare 300 ungdomar, från 7 år och uppåt. För många var det den första tävlingen. Banläggare var fyra av klubbens 17-åringar, och serveringen sköttes av OK Linnés ungdomar.