Fyra av Upplands största specialdistriktsförbund – Upplands fotbollförbund, Upplands innebandyförbund, Upplands ishockeyförbund, Upplands handbollförbund – har gått ihop och undertecknat avsiktsförklaringen Samsyn Uppland.

De fyra förbunden träffades under tisdagen hos initiativtagaren Upplands idrottsförbund i IFU Arena.

– Vi vill undvika att barn och ungdomar till och med 16 år måste välja idrott. Därför har vi gemensamt skapat Samsyn Uppland, säger Jonas Värm, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos Upplands Idrottsförbund som har det övergripande ansvaret i frågan.

Artikelbild

| Upplands idrottsförbunds distriktsidrottschef Dag Söderberg tillsammans med Charlotte Aston Brovall (Upplands handbollförbund), Anders Zetterström (Upplands ishockeyförbund), Carina Mattsson (Upplands fotbollförbund) samt Dan Back (Upplands innebandyförbund).

Riksidrottsförbundets riktlinjer berättar om att ”barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar”. Detta förutsätter dock ett samförstånd och en samverkan mellan de idrotter där barnen är aktiva och nu går de fyra stora förbund i Uppland i bräschen – för att råda bot på problematiken.

Man ska inte tvingas välja sport bara för att ”säsongerna” krockar.

– Genom dialog mellan oss fyra förbund så minimerar vi risken att idrottsaktiviteter krockar och att barn och ungdomar tvingas välja idrott, säger Anders Zetterström, ordförande Upplands ishockeyförbund.

Charlotte Aston Brovall, ordförande i Upplands handbollförbund, fyller i:

– Jag tror att det är bra för både barn och föräldrar. Barnen får möjlighet att hålla på med fler idrotter och det blir lättare för föräldrar att planera. Att vi har ett samarbete och en samsyn känns bra för framtiden.

Avsiktsförklaringen innebär bland annat att de fyra förbunden ska samordna tävlingssäsongerna, att de ska ta hänsyn till att barn och ungdomar kan utöva flera idrotter, att föreningens ledare kommunicerar med de andra idrotternas ledare och att alla har förståelse för att “krockar” kan inträffa och att dessa löses med barnets bästa i fokus.

− Vi hoppas att det här ska leda till att våra ungdomar slipper välja idrott i för tidig ålder. Vi ska i största möjliga mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på med flera idrotter högre upp i åldrarna, säger Dick Olsson, tävlingskonsulent hos Upplands Fotbollförbund.