Vi håller med Svenska ishockeyförbundet och Upplands ishockeyförbund om att bristen på isytor är ett problem, men anläggningsbristen är stor även inom många andra idrotter. Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt. Det främjar motion, hälsa och livskvalité och är en källa till glädje och gemenskap.

Svenska skolelever är de mest stillasittande i hela Norden. I dag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Trots det glöms idrotten ofta bort när nya bostadsområden byggs eller när områden förtätas. En undersökning från IPSOS från januari 2018 visar att hela 90 procent av svenska folket anser att det är viktigt eller mycket viktigt med en idrottshall eller idrottsyta i anslutning till skolan och 94 procent anser att tillgång till idrottshallar och planer har stor eller mycket stor betydelse för barns och ungas hälsa.

Inom idrottsrörelsen pågår just nu ett förändringsarbete mot en mer välkomnande, nyfiken och modig idrott där glädje och utveckling motiverar fler att idrotta hela livet. Men om det ska vara möjlighet för invånarna i ett växande Uppsala att idrotta hela livet måste anläggningsbristen tas på allvar. På grund av bristen på isytor i Uppsala kommun har bandy, ishockey och konståkning svårt att utveckla sin verksamhet i linje med idrottsrörelsens förändringsarbete.

Siffror från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) visar att Uppsala tillhör de kommuner som har minst antal isytor per 10 000 invånare och skulle behöva dubbla antalet isytor för att vara en medelkommun gällande antal isytor per 10 000 invånare. I Uppsala kommun finns idag sex stycken kommunala konstfrusna isytor och flera av dessa har många år på nacken. Den senaste isytan som byggdes av kommunen, C-hallen i Gränby, byggdes 2006.

För att alla människor i Uppsala kommun ska ha möjlighet att idrotta hela livet måste det byggas fler anläggningar och idrottsytor!

Dag Söderberg

Distriktsidrottschef Upplands Idrottsförbund

Pär Englund

Anläggningsansvarig Upplands Idrottsförbund