Sirius introducerade inför fjolåret en möjlighet att köpa andelar i sitt transferöverskott på en sportbörs – så kallad ”crowdinvesting”. För hundra kronor kunde fans köpa en andel och klubbens mål var att få in totalt 900 000 kronor. Så blev det inte utan klubben fick till slut in 372 300 kronor, något UNT tidigare skrivit om. I och med att transferfönstret stängde i början av april så summerades också initiativet som innefattade två transferfönster. Och det blir en fin utdelning till de som köpte en andel.

– Preliminärt kommer det att bli en ganska bra avkastning till de som har investerat, de gjorde en bra affär. Vi har redovisat ett underlag till företaget som de ska räkna ut, säger Sirius ordförande Ove Sjöblom.

Av det transferöverskott som Sirius gjorde, det vill säga spelarförsäljningen av Kingsley Sarfo minus kostnaden för de värvningar som klubben gjorde, ska andelsägarna få 12,4 procent.

– Jag törs inte säga exakt hur mycket andelsägarna kommer att få än, det är under uträkning, säger Sjöblom.

Sirius sålde som bekant Sarfo till Malmö för runt 14 miljoner kronor, något som så klart spelar stor roll när pengarna ska betalas ut. Sirius har dock "bara" tillgång till hälften av den summan för tillfället då det pågår en tvist med ghananska Soccer Soldier som gör anspråk på halva summan.

– Det som det här avser är pengar som Sirius har fått av försäljning, inte pengar som vi inte har fått. De pengarna kan i det här läget inte betraktas som att de har kommit in. Det är en fråga för framtiden, men just nu kan vi inte räkna med den andra hälften.

Kan det bli aktuellt i framtiden att betala ut?

– Ja, det är en sak man får titta på med företaget. Om det blir en framtida uppsida för Sirius så får man göra en ny beräkning.

Planen från början var alltså att få in 900 000 kronor och att dela med sig av 30 procent av transferöverskottet. I och med att man inte nådde det målet så sjönk också utdelningen så klart.

– Vi hade hoppats på betydligt mer investerade pengar, nu nådde vi knappt halvvägs. Grundtanken tycker jag är bra, det är ett bra sätt att förbättra likviditeten, men vi hade hoppats på mer pengar.

Kommer ni att göra liknande saker i framtiden?

– Vi tror inte att vi kommer att göra om just det här för tillfället, men vi tittar i styrelsen ständigt på olika investeringsmöjligheter. Det finns flera olika modeller som vi tittar på för att förstärka föreningens kapital. Det blir inget innan sommaren, men jag kan inte utesluta att det sker något innan året är slut. Vi håller på och utreder, säger Sjöblom.

Den 25 juni är tanken att pengarna ska betalas ut till andelsägarna.