UNT har tidigare rapporterat om en fotbollsmatch i division 6 mellan Procyon 2 och Uppsala Inter på Ekebyvallen i mitten av juni som avbröts efter att en spelare slagit ned domaren som föll till marken och förlorade medvetandet.

Nu har Upplands Fotbollsförbund beslutat att Procyon 2 utesluts från serien, motståndarlaget tilldöms segern med 3–0 och att spelaren som utdelade slaget anmäls till bestraffning samt även är avstängd från all idrott medan en utredning pågår.

I sitt beslut hänvisar Upplands Fotbollsförbund till två paragrafer i Tävlingsbestämmelserna där det bland annat står: "Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid särskilt försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i redan vid den första förseelsen”.

Beslutet kan överklagas och Procyon har tidigare sagt till UNT att den berörda spelaren inte längre tillhör klubben.

UNT har under tisdagen sökt representanter från både Procyon och Upplands Fotbollsförbund utan resultat.