Vi skriver under på att det behövs fler isytor i Uppsala. Men, det är också viktigt att se till vilken typ av isytor och anläggningar vi behöver. Isytorna måste anpassas efter olika idrotters behov, för att skapa en jämställd idrott. Anläggningarna ska ge aktiva förutsättningar på lika villkor, oavsett kön, idrott eller nivå på idrottsutövandet. Det är de aktiva som ska stå i centrum när anläggningar planeras.

Hållbara idrottssatsningar ger förutsättningar för idrott hela livet. Det inkluderar alla. Eliten ska få plats, liksom barn och unga, individer med funktionsvariationer och allmänheten.

Ishockeyn och konståkningen är två idrotter som utövas på samma isyta men i övrigt skiljer sig åt. Den ena är huvudsakligen en lagidrott där majoriteten av utövarna är pojkar. Konståkningen en idrott som kan utföras individuellt, i par eller som lag, där majoriteten av utövarna är flickor.

Artikelbild

| Malin Berggren (t v), ordförande Östra Svealands Konståkningsförbund.

Konståkningen är en utpräglad tekniksport, en fysiskt krävande artistisk idrott där barnen tränar 3-6 dagar per vecka, på såväl is som mark, för att bemästra hopp, piruetter och steg. Med på alla is- och fyspass är tränare med lång erfarenhet och omfattande tränarutbildningar. Is- och fysträning pågår ofta parallellt vilket kräver att träningsytorna ligger i anslutning till varandra. Det är också viktigt att det finns utrymmen för läxläsning, mellanmål och ombyte mellan passen. Allt bör vara samlat på ett ställe. Det skapar möjligheter för en hållbar idrottssatsning oavsett nivå och därmed även en förutsättning för idrott hela livet.

Traditionellt sett har konståkningen fått stå tillbaka för, och anpassa sig efter, ishockeyns förutsättningar, i träning och i tävling. Som exempel utgår utformningen av landets ishallar ifrån ishockeyn och ishallarnas öppettider följer ishockeyns seriespel. Konståkning är en året runt-idrott där antalet träningstimmar ökar under sommaren för att förbereda inför nästa tävlingssäsong som startar tidig höst, och då är många ishallar helt stängda.

Konståkningen är idag en av Sveriges 20 största idrotter och den som växt näst mest efter gymnastiken under perioden 2010–2016 sett till antalet deltagartillfällen. Växtvärken möts av utmaningen med anläggningsbrist, en utmaning vi delar med ishockeyn, såväl nationellt som lokalt. I Uppsala har de två konståkningsföreningarna tillsammans närmare 600 aktiva tävlingsåkare, lika många som ishockeyföreningarna i Uppsala.

Isytan är en förutsättning för idrott på is. Vi ser fram emot fler isytor i Uppsala anpassade för alla idrotter. För allmänheten och individer med funktionsvariation. Idrott ska vara jämlik. Vi vill delta i ett konstruktivt arbete för att utveckla isytor för alla. På lika villkor.

Torgny Eriksson

Ordförande Uppsala Skridskoklubb

Elisabet Gustafson

Ordförande Uppsala Allmänna Konståkningsklubb

Malin Berggren

Ordförande Östra Svealands Konståkningsförbund

Katarina Henriksson

Ordförande Svenska Konståkningsförbundet