Ishockey utsågs häromveckan i en omröstning av Radiosportens lyssnare till Sveriges nationalsport. Inte konstigt tycker vi som älskar just ishockey och tittar man lite närmare ser att är det kommer till sportslig utveckling är Sverige världsledande. Tre Kronor är dubbel världsmästare och vi hade fler svenskar i NHL-draften än någonsin vilket visar på ett gott betyg till vår utbildning och utveckling av spelare. Samtidigt, och det är en av de viktigare sakerna för oss, växer också intresset att börja spela ishockey bland barn och unga.

När det gäller idrottsmiljöer och anläggningar har vi däremot halkat efter de senaste årtionden. Vårt grannland Finland ligger till exempel långt före. Det oroar oss. För utan eller med liten tillgång till is blir det svårare att åka skridskor och skridskor är grunden för alla skridskoidrotter. För den oinvigde kan vår vurm för skridskoåkning verka överdriven, men vi menar att skridskoåkning är en viktig del av vår gemensamma kultur och vår gemensamma identitet. Det är en del av Sverige och det är egentligen det Nationalsporten betyder.

Ishockey och skridskoåkning är en självklar del av svensk idrottskultur och en viktig del i barns lärande för motorik och rörelseförståelse. Möjligheten att åka skridskor behöver finnas på fler ställen. Bakom varje ishall ligger hundratals timmar och ett stort engagemang från ishockeys ideella krafter och föreningsliv. Utan det engagemanget skulle Svensk Ishockey inte vara den starka hockeynation vi är idag. De som redan är en del av i ishockeyn vet vad en ishall betyder för en stadsdel, stad eller en hel kommun.

Artikelbild

| Anders Larsson, ordförande Svenska ishockeyförbundet.

I urbaniseringens spår växer städer och bostadsbyggandet förtätar våra stadskärnor samtidigt som nya stadsdelar växer fram. Inget konstigt med det, men vi menar att för många storstäder har för ofta glömt en isyta i stadsplaneringen.

I en kommunundersökning som genomfördes av Riksidrottsförbundet där 247 av 290 kommuner deltog. Undersökningen visade att över 33 % av de kommuner som valde att svarar har en avsaknad på isytor och ishallar. Endast rackethallar hamnade före i sammanställningen.

Svensk Ishockey vill vara med att bidra till att skapa fler idrottsanläggningar som inte bara tillfredsställer de behov som finns i dag, utan även på längre sikt skapar ett ökat intresse för idrott och rörelse. Även om vi ser en avsaknad av isytor i storstäderna och de utmaningar det medför, ser vi ändå att allt fler kommuner börjar inse hur viktig isytan är för såväl kultur och identitet som för folkhälsan. Vi ser att fler vill lära sig åka skridskor och spela ishockey.

Under flera år ishockeyföreningarna fört en konstruktiv dialog med politiker och tjänstemän i Uppsala om olika anläggningar, men som ännu inte lett till några direkt större resultat. Uppsala behöver ge ökad prioritet åt möjligheterna att åka skridskor och så klart möjligheterna att spela ishockey och fler isytor är också en förutsättning för övriga skridskoidrotter. Vi vill se en långsiktig plan för isytor som möjliggör för utveckling åt skridskoidrotten i Uppsala. Vi från ishockeyn ser behovet och vi är gärna med och bidrar i ett sådant arbete.

Anders Larsson

Ordförande Svenska ishockeyförbundet

Anders Zetterström

Ordförande Upplands ishockeyförbundet