Regeringen vill höja studiemedlen så att en student med fullt studiemedel får 350 kronor mer i plånboken per månad efter nyår. Året därpå vill regeringen också höja fribeloppet.
Utbildningsminister Jan Björklund och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz skriver på Dagens Nyheters debattsida att studiemedlen ska höjas med cirka 430 kronor i månaden från och med den 1 januari 2010. Av det utgör 40 kronor höjt studiebidrag medan lånedelen höjs med 390 kronor.
På grund av att det så kallade prisbasbeloppet sänks under 2010 får dock en student med fullt studiemedel 350 kronor mer i månaden.
Regeringen föreslår också att fribeloppet för en heltidsstudent ska höjas från dagens 107 000 kronor till cirka 136 400 kronor från den 1 januari 2011.
"I praktiken betyder det att en student skulle kunna tjäna cirka 23 500 kronor per månad under två sommarmånader och dessutom jobba en del helger med en lön upp till 8 900 kronor per månad utan att det minskar studiemedlen. Det innebär att de allra flesta studenter med extrainkomster täcks in av förändringen, skriver Björklund och Krantz.
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har drivit kravet att studiemedlen ska höjas med 900 kronor i månaden. Enligt SFS:s beräkningar går en student som enbart lever på studiemedel back med just 900 kronor. SFS:s ordförande Klas-Herman Lundgren välkomnar dock regeringens föreslagna höjning.
-Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt, säger han. Enligt Swedbanks beräkningar av studenters ekonomi, så går dock en genomsnittlig student i år back med 30 kronor i månaden om han eller hon bara lever på studiemedel.
Kostnaden för förslagen finansieras av regeringen framför allt genom höjda expeditions- och påminnelseavgifter för dem som håller på att betala tillbaka sina lån. Expeditionsavgiften höjs från 100 till 120 kronor per år, medan påminnelseavgiften för sena inbetalningar höjs från 120 till 200 kronor.
Regeringen har också beslutat sig för att inte gå vidare med det kontroversiella förslaget att förkorta den generella rätten till studiemedel till fyra år.